Ostatni produkt
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 65122

Środki czyszczące

Trzeba przeczytać » Środki czyszczące

        www.chrisal.pl

                                                                                                                                                                

 Z RESPEKTEM DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA

            

 Właściwości i zastosowanie preparatów CHRISAL

 

Nasze środki odtłuszczające na bazie wody, odznaczają się tą zaletą, że w dużej mierze mogą być  odprowadzane bezpośrednio do środowiska (po uprzednim oddzieleniu osadów).

niepalne, nielotne i biodegradowalne na poziomie glukozy, co daje oszczędności (do 90% dotychczasowych kosztów) w odprowadzaniu odpadów chemicznych.

Używanie naszych środków odtłuszczających i czyszczących pozwala na uzyskanie poważnych oszczędności w kosztach zużycia produktów czyszczących, dzięki stopniowemu zmniejszaniu stężeń użytkowych produktu, w porównaniu do większości innych środków.

Oto główny czynnik, który o tym decyduje:

 - tłuszcze oddzielone przez nasz produkt, szybko podlegają demulgacji - rozdzieleniu, łatwo poddają się w procesie dekantacji - oddzieleniu osadu od naszego produktu, przez co znacznie wydłuża się żywotność kąpieli myjącej.

             Dodatkowym walorem naszych produktów jest to, że jakość samego odtłuszczenia jest bardziej stała i długotrwała niż konwencjonalnych preparatów, których skuteczność spada wraz ze stopniem nasycenia zanieczyszczeniami. Nasze produkty nie łączą  się z brudem.

 

            Systematyczne stosowanie naszej technologii, pozwala na znaczne podniesienie poziomu czystości, co ma ogromny wpływ na podniesienie jakości produkcji, jak również pozwala utrzymać w idealnym stanie drogie wyposażenie, oprzyrządowanie, przez co wydłuża się czas ich eksploatacji.

1. Ogólne cechy charakterystyczne.

Gdy mówimy o ogólnych cechach charakterystycznych, to mamy na myśli zasadnicze właściwości, którymi charakteryzują się prawie wszystkie nasze produkty, a  już na pewno, gdy chodzi o Economic UAC-10280 czy Economic Anticor. Są one najczęściej sprzedawane, ponieważ zawierają ten sam produkt wyjściowy, który jest wyrazem najlepszej relacji jakości do ceny i właściwości technicznych. Przy bliższym poznaniu cech charakterystycznych, zapoznajemy się automatycznie, w dużym stopniu, z innymi naszymi produktami.

Duża siła penetrująca produktu.

Podstawowe funkcje w naszych produktach pełnią substancje powierzchniowo-czynne. Dzięki dużej sile penetrującej, zabrudzenia dzielone są na pojedyncze molekuły i odrywane od podłoża. Nawet tak uciążliwe zabrudzenia, jak tłuszcze organiczne, są z łatwością usuwane.

Właściwości odtłuszczające.

Tylko praktyka może przekonać klienta o wspaniałych właściwościach odtłuszczających produktów. Jest oczywiste, że zaleca się podwyższenie temperatury cieczy czyszczącej, ponad temperaturę płynięcia tłuszczów. Odtłuszczanie w takich warunkach będzie przebiegać znacznie sprawniej. Nasze produkty oddziaływują na wszelkie rodzaje zabrudzeń w taki sposób, iż tracą one swą lepkość, a więc stają się bardzo łatwe do usunięcia.

Właściwości czyszczące.

            Ogromną zaletą naszego produktu, oprócz idealnego oczyszczenia powierzchni, jest pozostawienie  warstwy antystatycznej na powierzchni czyszczonej, co znacznie opóźnia proces ponownego jej zanieczyszczenia. Preparaty nasze posiadają też właściwości antybakteryjne.

Czas oddziaływania.

Niezwykle ważna jest dogłębna znajomość produktu. Najłatwiej zdobyć tę wiedzę w drodze własnych prób, i co jest szczególnie ważne, to umiejętność uchwycenia zależności zachodzących między różnorodnymi właściwościami (efekt synergii w kontakcie z brudem), a ich oddziaływaniem. Czynnik czasu działania należy do jednego z ważniejszych.

Jako kardynalną zasadę, należy przyjąć, iż: im grubsza lub twardsza jest warstwa zanieczyszczenia, tym dłuższy musi być czas działania produktu. Oprócz właściwej temperatury i należytego rozcieńczenia, jest to bodaj najważniejszy element. W niektórych typach zanieczyszczeń, czyszczenie przebiega szybko (np. usuwanie nikotyny), a w innych wolniej (np. czyszczenie pieców piekarniczych, smarów grafitowych).

W przypadku, gdy określone czyszczenie nie daje od razu pożądanego efektu, to najczęściej dzieje się tak za sprawą zbyt krótkiego okresu działania preparatu.

Brak reakcji chemicznych.

            Bardzo istotną cechą naszych produktów, mimo bardzo wysokiego pH, jest brak jakiejkolwiek reakcji chemicznej, zarówno z podłożem, zabrudzeniem, jak i skórą człowieka.  

Temperatura.

Łatwiej jest usuwać tłuszcze, gdy używamy do tego celu płynu o podwyższonej temperaturze.

Na ogół przyjmuje się, że każde podwyższenie temperatury o 10° C skraca konieczny czas oddziaływania produktu na zabrudzenie o połowę.

Dzięki, wspomnianemu już brakowi reakcji chemicznych, możliwe jest stosowanie bardzo wysokich temperatur ( w postaci żelowej nawet do 250oC), ponieważ brak reakcji chemicznej powoduje brak powstawania szkodliwych oparów i nowych, niebezpiecznych związków chemicznych.

Rozcieńczanie.

Oczywiście, bardzo ważne jest odpowiednie stężenie naszego produktu. Wszystkie nasze produkty mają ogólną instrukcję dotyczącą rozcieńczania. Wymagany poziom jest podawany tylko dla początkowych zastosowań. Pomagamy dobierać wszystkie parametry do stosowanej technologii mycia i rodzaju zanieczyszczeń. Ze wzrostem doświadczenia, samemu można zdecydować, jak w danym przypadku najlepiej rozcieńczyć produkt.

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów.

Ponieważ produkty nasze rozbijają większość wiązań molekularnych, są bardzo skuteczne w redukowaniu lub usuwaniu zapachów. Po zastosowaniu produktu, powierzchnia jest dokładnie oczyszczona i pozbawiona zapachu.

 Preparaty CHRISAL to środki czyszczące inteligentnego działania, które poprzez synergię zawartych w nich składników gwarantują ogromną skuteczność oczyszczania, a jednocześnie nie uszkadzają czyszczonych powierzchni i zapewniają 100-proc. bezpieczeństwo podczas ich stosowania, przechowywania i transportu.

 

Powyższy schemat jest odzwierciedleniem działania naszej technologii, która pozwala na wzajemne uzupełnianie się poszczególnych czynników (produkt, czas, temperatura, mechanika). Pozwala to na dopasowanie technologii do możliwości i potrzeb każdego klienta.

 

Preparat nie wymaga utylizacji.  Po dokładnej filtracji, sprawdzeniu i ewentualnym zobojętnieniu pH  do neutralnego (pH~7), dopuszczalny zrzut do kanalizacji.

 

Preparaty CHRISAL posiadają Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH-HŻ.